top of page

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i Młodzieży

Cena

99 zł

Czas Trwania

do 2h

O Kursie:

Celem kursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do przeprowadzenia niezbędnych działań przedmedycznych w celu uratowania życia poszkodowanego. Kursanci będą potrafili zadbać o bezpieczeństwo własne, nauczą się oceniać stan poszkodowanego, wezwać pomoc, ułożyć poszkodowanego w prawidłowej pozycji bocznej, wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową, użyć defibrylatora AED, zaopatrywać rany, złamania, krwotoki itp.

bottom of page